Kỹ năng 360 – Tổ chức ý tưởng của bạn (Phần 2)

Chào mừng trở lại với các kỹ năng 360 podcast cho bài học hôm nay về cách tổ chức các ý tưởng của bạn.

Tuần trước, chúng ta đã xem xét một số cách để động não ý tưởng. Nhưng một khi bạn có một danh sách lớn các ý tưởng, bạn sẽ làm gì với chúng? Đó là những gì chúng ta sẽ nói hôm nay.

Chúng tôi sẽ xem xét cách sắp xếp các ý tưởng xung quanh mục tiêu của bạn và đưa chúng vào các nhóm điểm có liên quan.

Câu hỏi thảo luận

1. Các tình huống khác nhau trong công việc mà bạn phải thuyết phục mọi người là gì?
2. Bạn thường dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho một bài thuyết trình kéo dài một giờ?
3. Bạn sử dụng những kỹ thuật nào để phát triển và sắp xếp ý tưởng của mình?

Free Resources: Transcript | Quizzes/span> | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.