Kỹ năng 360 – Chuẩn bị cho Bài đánh giá cuối năm của bạn

Các Kỹ năng 360 tệp âm thanh hiện đã có trong iTunes:
Đăng ký iTunes miễn phí

Sự kết thúc của 2011 đang tiến nhanh, và đây là mùa đánh giá hiệu suất và đánh giá cuối năm.

Rất ít người thực sự mong đợi được ngồi lại với người giám sát của họ và nói về năm qua. Cho hầu hết, đó là một trải nghiệm khá căng thẳng. Nhưng hôm nay tôi muốn cho bạn thấy điều đó nếu bạn chuẩn bị, không có lý do gì để bạn run rẩy trong đôi ủng của mình.

Câu hỏi thảo luận

1. Công ty của bạn có thường xuyên đánh giá hiệu suất của nhân viên không?
2. Bạn cảm thấy thế nào khi được đánh giá về công việc bạn làm?
3. Bạn nghĩ loại chuẩn bị nào là quan trọng cho buổi tổng kết cuối năm?

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Chuẩn bị cho Bài đánh giá cuối năm của bạn”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.