Kỹ năng 360 – Bán ý tưởng của bạn (Phần 2)

Chào mừng trở lại với Kỹ năng kinh doanh 360 tệp âm thanh. Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét thêm một số mẹo và kỹ thuật để bán ý tưởng của bạn.

Hiện nay, bạn biết ý tưởng của bạn là tốt, nhưng làm thế nào để những người khác? Bạn cần làm cho họ suy nghĩ hoặc thậm chí chỉ cảm thấy rằng họ tốt. Tuần trước, chúng tôi đã xem xét một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ xem xét các thái độ mà bạn có thể áp dụng. Đây không phải là chính xác về những gì bạn nói, đó là về cách bạn nói điều đó và cảm giác hoặc ấn tượng mà cách phân phối của bạn tạo ra.

Free Resources: Transcript | Quiz

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.