BEP 178 – Thuyết trình tiếng Anh: Tạo ảnh hưởng (2)

Trình bày tiếng anh

Đây là phần thứ hai trong loạt bài English Pod thông dụng gồm hai phần về việc thêm tác động vào thuyết trình tiếng anh thương mại.

Không ai thích một bài thuyết trình dài và nhàm chán. Trong thực tế, một bài thuyết trình dài và nhàm chán có thể gây ra nhiều thiệt hại. Mọi người thực sự có thể cảm thấy ít thuyết phục về ý tưởng của bạn. Và điều đó chắc chắn không phải là những gì bạn muốn. Không vấn đề gì nếu bạn đang thuyết trình tại một cuộc họp nhân viên hoặc thuyết trình bán hàng cho một khách hàng tiềm năng. Bạn phải tạo ấn tượng. Hầu hết những người kinh doanh phải ngồi qua rất nhiều cuộc họp và thuyết trình, và có thể khó gây ấn tượng với họ. Vì vậy, làm thế nào bạn sẽ làm cho họ ngồi dậy và lắng nghe? Làm thế nào bạn sẽ thuyết phục họ về ý tưởng của bạn?

Bạn cần tác động. May mắn thay, có những điều cụ thể bạn có thể làm để thêm tác động. Và đó là những gì chúng ta nói về ngày hôm nay.

Trong tập cuối của chúng tôi, chúng tôi đã nghe Ben nói về vấn đề quá nhiều tài liệu trên quá nhiều máy tính ở quá nhiều địa điểm. Ông kết thúc bằng cách gợi ý rằng ông có một giải pháp cho vấn đề này. Trong bài học hôm nay, Ben sẽ tiếp tục bài thuyết trình của mình. Anh ấy sẽ nói về điện toán đám mây, mà anh ấy nghĩ có thể giải quyết nhiều vấn đề trong bộ phận. Anh ấy sẽ sử dụng một số kỹ thuật khác nhau để thêm tác động.

Câu hỏi nghe

1. Những lợi ích của hệ thống mà Ben đang đề xuất là gì?
2. Tại sao Ben lại đề cập đến một số công ty lớn như IBM và Dell?
3. Ben nghĩ rằng mọi người nên dành ít thời gian hơn để làm gì?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

1 thought on “BEP 178 – Thuyết trình tiếng Anh: Tạo ảnh hưởng (2)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.