Kỹ năng 360 – Đạt được mục tiêu của bạn (Phần 1)

Chào mừng trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 cho phần đầu tiên của loạt bài về việc đạt được mục tiêu của bạn. Trong tập này, chúng ta sẽ tập trung vào việc đặt mục tiêu SMART và quản lý mục tiêu hiệu quả.

Hiện nay, khi tôi nói về mục tiêu, Tôi đang nói về bất kỳ loại mục tiêu nào. Đó có thể là mục tiêu cá nhân, như cải thiện chiêu trò bán hàng của bạn, hoặc một mục tiêu của tổ chức, thích mở rộng thành công sang lãnh thổ mới. Những điều cơ bản là giống nhau và những mẹo này áp dụng cho các mục tiêu ở mọi quy mô hoặc phạm vi.

Free Resources: Transcript | Quiz | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

5 suy nghĩ về “Kỹ năng 360 – Đạt được mục tiêu của bạn (Phần 1)”

  1. Setting the goals is not just important but a basic need to achieve anything. We should try to correct our slip-ups in time otherwise achieving goals can be out of reach .

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.