VV 21 – Quản lý dự án: Quy trình lập kế hoạch 2

video YouTube

Chào đón trở lại Từ vựng video. Đây là phần thứ hai của loạt bài hai phần về quy trình lập kế hoạch. Trong bài học này, chúng tôi sẽ kiểm tra việc thực hiện và xem xét kế hoạch.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 21 – Quản lý dự án: Planning Process 2

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.