BEP 164 – Thành ngữ bóng đá và bóng đá (Phần 2)

This is the second in a two-part Business English Pod lesson on football and soccer idioms.

The World Cup kicks off in just a few days. That gives us some time to look at some more idioms related to football.

Vì thể thao và kinh doanh rất giống nhau., it’s easy to see how there could be so many related idioms. Các công ty giống như các đội; nhân viên giống như người chơi. Ý tưởng giống như những quả bóng được đá xung quanh. Thành công giống như ghi một bàn thắng. Và ở đó, luôn luôn có rất nhiều sự cạnh tranh.

In the last lesson, Marilyn và Karl, hai đồng nghiệp tại một công ty xuất bản, discussed Karl’s interest in a manager’s job at the firm’s Sydney branch. Karl isn’t completely sure it’s the right move for him and has asked for Marilyn’s feedback. Hôm nay, chúng tôi sẽ nghe nhiều hơn về cuộc trò chuyện của họ, như Karl giải thích sự do dự của mình về việc áp dụng.

Câu hỏi nghe

1. Vợ Karl Karl cảm thấy thế nào khi chuyển đến Sydney?
2. Tại sao Karl cảm thấy như anh ấy gian lận trong công ty riêng của mình?
3. What advice does Marilyn give at the end of their conversation?

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice | PhraseCast

Download: Podcast MP3

1 thought on “BEP 164 – Thành ngữ bóng đá và bóng đá (Phần 2)”

  1. Pingback: Trò chơi tiếng Anh thương mại cho ESL - World Cup Soccer Idioms Challenge | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu