BEP 142 – Bài thuyết trình: Phân tích sự làm việc quá nhiều 2

Đây là bài thứ hai trong loạt bài Business English Pod gồm 2 phần về trình bày phân tích SWOT.

Phân tích SWOT là một công cụ giúp các công ty hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của họ, đồng thời ghi nhớ những cơ hội và mối đe dọa mà họ phải đối mặt. Theo cách này, các công ty có thể xem xét cả các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sự thành công của họ. Thông tin này có thể được sử dụng theo nhiều cách, chẳng hạn như lập kế hoạch dự án, quản lý khủng hoảng, và phân tích cạnh tranh.

Trong tập cuối, Terry, người làm việc tại một công ty kế toán đang phát triển, bắt đầu một bài thuyết trình cho Susan, giám đốc tiếp thị mới được thuê. Terry đã trình bày Phân tích SWOT của mình một cách khá ngẫu hứng, như một cuộc thảo luận 1-1 với Susan. Anh ấy đã giới thiệu một số điểm mạnh và điểm yếu của công ty, các yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của công ty.

Trong tập này, Terry sẽ giới thiệu những cơ hội và mối đe dọa mà công ty phải đối mặt. Đây là những lực lượng bên ngoài cần được xem xét trước khi phát triển một chiến lược tiếp thị mới. Khi hộp thoại bắt đầu, Susan trả lời phần trình bày của Terry về điểm mạnh và điểm yếu của công ty, khi Terry bắt đầu thảo luận về các cơ hội.

Câu hỏi nghe:

1) Chính quyền địa phương đã làm gì trước tình hình kinh tế hiện nay?
2) Người phụ trách bộ phận tư vấn thuế của công ty?
3) Terry nghĩ điều gì là quan trọng đối với chiến dịch tiếp thị của Susan?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast

Download: Podcast MP3

5 thoughts on “BEP 142 – Bài thuyết trình: SWOT Analysis 2

  1. Exploring your site has been most rewarding. It is an excellent resource for teachers and students alike. Thank you for your expertise and the information you share in all aspects of this topic of Business English.

  2. I will like to take a teaching course with your company. Can you give me the deatils how to go about it,

    Regards
    Diogo

  3. Great lessons! Tuy nhiên, it’s will be better if we have the content for the listening. Where can we find it on the website? and how can we download it to personal computer?
    Thanks u very much!

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.