Bài học miễn phí – BEP 129: Đưa ra một ý tưởng

Làm tròn số phiếu cho bài học phổ biến nhất là BEP 129 – Cuộc họp: Đưa ra một ý tưởng (Phần 1). Bài đăng này chứa các ghi chú nghiên cứu PDF và các liên kết đến các câu đố tiếng Anh trực tuyến cho BEP 129.

FREE Links: PDF Transcript | Quizzes

1 thought on “Free Lesson – BEP 129: Đưa ra một ý tưởng”

  1. phản hồi: Twitted by HelenPickard

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.