Miễn phí: BEP 83 – Thảo luận về kinh nghiệm trước đây

Coming in second in the vote for the most popular lesson is BEP 83 – Phỏng vấn xin việc: Thảo luận về kinh nghiệm trước đây. Bài đăng này chứa các ghi chú nghiên cứu PDF và các liên kết đến các câu đố tiếng Anh trực tuyến cho BEP 83.

FREE Links: PDF Transcript | Quizzes

3 thoughts on “Free: BEP 83 – Thảo luận về kinh nghiệm trước đây”

  1. Do I need to be a member to have access to the part 2 of BEP 83 Ưu tiên: Thảo luận về kinh nghiệm trước đây?

    Tks. The site is excellent, maybe I´ll be a member.

  2. Many many thanks to all the team of businessenglishpod! You are doing a wonderful job. I learn everytime new things!
    Congratulation!

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.