VV 14 – Tiếng anh tài chính: Từ vựng phá sản

video YouTube

Hôm nay, chúng ta đang bắt đầu một phần hai Từ vựng video loạt phim về Từ vựng tiếng Anh thương mại liên quan đến phá sản. Bài học này sẽ tập trung vào tiếng anh tài chính từ vựng liên quan đến hai loại phá sản phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. pháp luật: Chương 11 và Chương 7.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

2 thoughts on “VV 14 – Tiếng anh tài chính: Từ vựng phá sản”

  1. I am still on my way to EnglisH learning .And I am very obliged to the person who has found such a wonderful idea. It is so wonderful learning English through this site .

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.