Sách điện tử đã sửa đổi cho Phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Sách điện tử về tiếng Anh thương mại cho các cuộc phỏng vấn xin việc

Đây là bản xem trước Sách điện tử Tiếng Anh Thương mại đã được sửa đổi của chúng tôi dành cho các cuộc phỏng vấn xin việc: Phỏng vấn việc làm thành công bằng tiếng Anh.

Sách điện tử Pod tiếng Anh thương mại cho phép bạn học khi di chuyển với các bài học âm thanh MP3 và hướng dẫn nghiên cứu PDF chi tiết, bao gồm bản ghi PDF của mỗi bài học. Các phiên bản sửa đổi bao gồm hơn 100 câu đố trực tuyến, các bài tập và thẻ ghi nhớ được thiết kế để giúp bạn thực hành và sử dụng tất cả các ngôn ngữ có trong khóa học.

Bạn có thể mua sách điện tử hoàn chỉnh trên trang đăng ký.

1 thought on “Revised e-Book for Job Interviews in English

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.