CT 01 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao – Thì hoàn thành

YouTube video

Phấn n’ Nói chuyện là một loạt các bài học video mới khám phá ngữ pháp tiếng anh nâng cao chủ đề.

Bài học này kiểm tra việc sử dụng thì hoàn thành trong cả hai khía cạnh đơn giản và liên tục – quá khứ, hình thức hiện tại và tương lai. Về mặt ngữ pháp, hoàn hảo các thì được sử dụng để chỉ các sự kiện đã hoàn thành hoặc đã kết thúc.

Những video này được thực hiện bởi Brian Rhodes, một giáo viên tiếng Anh từ Canada. Như Brian đã nói, “Những bài học này dành riêng cho các sinh viên trong quá khứ và hiện tại của tôi, những người thích phân tích và học ngữ pháp tiếng Anh. Rất nhiều sinh viên thà chỉ sử dụng’ ngôn ngữ, nhưng một số người muốn biết Tại saoLàm thế nào tiếng anh” Cảm ơn Brian đã cho phép BEP để chia sẻ loạt video tuyệt vời này với khán giả của chúng tôi.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập

2 thoughts on “CT 01 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao – Thì hoàn thành”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu