VV 07 – Từ vựng quản lý dự án (Phần 1)

video YouTube

Từ vựng video là một loạt các video tiếng Anh giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ kinh doanh quan trọng liên quan đến nhiều chủ đề nằm trong các cuộc hội thoại kinh doanh hàng ngày.

Hôm nay chúng ta đang xem xét các từ kinh doanh liên quan đến dự án và quản lý dự án. Đầu tiên chúng tôi sẽ nghe một bài viết ngắn giới thiệu chủ đề và sau đó chúng tôi sẽ đi qua từng từ một cách chi tiết với một số câu ví dụ để cho thấy cách bạn có thể sử dụng các từ. Ở cuối video, bạn sẽ có cơ hội xem lại thực hành từ vựng mới của mình.

Premium Members: PDF Transcript | Online Exercises

Download: Podcast Video

5 thoughts on “VV 07 – Từ vựng quản lý dự án (Phần 1)”

  1. phản hồi: Từ vựng video 08 - Quản lý dự án (Phần 2) | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại

  2. phản hồi: GDP 04 Từ vựng - Thảo luận về một dự án | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại

  3. The videos of accounting, project and finance are the best to people who wants to learn technical English of these areas, Thank you very much for this efecttively and so good work,

    With regards,
    Eidmar Linhares for BrazilSão PauloSP

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.