BEP 91 – Phỏng vấn tiếng Anh: Đặt câu hỏi cho người phỏng vấn

BEP 91 - Phỏng vấn tiếng Anh: Đặt câu hỏi cho người phỏng vấn

Có một câu hỏi mà bạn chắc chắn sẽ được hỏi trong bất kỳ cuộc phỏng vấn xin việc nào, một câu hỏi mà bạn nên luôn chuẩn bị trước một câu trả lời. Đó là: “Bạn có câu hỏi nào cho tôi không?”

Trong này Tiếng Anh thương mại bài học, chúng tôi sẽ tập trung vào cách giải quyết câu hỏi này. Chúng tôi sẽ nói về những gì người phỏng vấn mong đợi ở bạn và chúng tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu cách bạn có thể sử dụng cơ hội này để “phỏng vấn người phỏng vấn” – đó là, để tìm hiểu xem công ty có phù hợp với bạn hay không. Trong khi đó, chúng ta sẽ nói về cách, cho người phỏng vấn, đây là cơ hội để đưa công ty của bạn vào ánh sáng tốt nhất có thể.

Trong nghe, chúng tôi sẽ trở lại Yala Santos’ phỏng vấn. Nhớ lại, Cô ấy là chuyên viên nhân sự của một công ty sản xuất đang phỏng vấn cho vị trí trưởng phòng nhân sự trong bộ phận kinh doanh của một công ty hàng tiêu dùng nhanh, Quốc tế đồ uống giải trí.

Câu hỏi nghe:

1. Câu hỏi đầu tiên của Yala dành cho người phỏng vấn là gì?
2. Người phỏng vấn trả lời như thế nào?
3. Câu hỏi thứ hai của Yala khó hơn một chút – cô ấy hỏi gì?

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

4 thoughts on “BEP 91 – Phỏng vấn tiếng Anh: Đặt câu hỏi cho người phỏng vấn”

 1. Pingback: Class 3.04 « My Blog

 2. hi
  i am new here and want to know how could i subscribe to the RSS feed or iTunes for updates on the topics?
  thank you

 3. Hello everyone of there,

  This is Amr from Egypt and i would like to thank you for your great efforts.

  Thanks in advance,

  Amr.
  From Egypt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu