Bản tin kinh doanh 10 – Viacom Sues YouTube cho 1 Hàng tỷ dô la

Today we have a Business English News story on a company that’s been in the news quite a bit recentlyYouTube. Đặc biệt, we refresh and discuss some of the key vocabulary we covered in our Video Vocab series on the law and legal vocabulary:

Từ vựng video 04 – Basic Legal Terms
Từ vựng video 05 – Phiên tòa
Từ vựng video 06 – Luật Thương mại

PDF Transcript: Study Notes

Download: Podcast MP3

3 thoughts on “Business News 10 – Viacom Sues YouTube cho 1 Hàng tỷ dô la”

  1. phản hồi: Bản tin kinh doanh 10 (Bảng điểm) - Viacom Sues YouTube | Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.