BEP 41 – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc: Phỏng vấn vòng đầu tiên (Phần 2)

Đây là bài thứ hai trong bài học Business English Pod gồm hai phần về phỏng vấn xin việc vòng đầu tiên. học cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến cũng như các cụm từ và từ vựng hữu ích cho Phỏng vấn việc làm tiếng anh.

Như bạn sẽ nhớ từ tập đầu tiên, Mike Barnes đang phỏng vấn William Chow để xin việc tại trụ sở chính ở Hong Kong của First Mercantile International, một ngân hàng toàn cầu. William vừa kể cho Mike nghe về quá trình làm việc của mình, phong cách quản lý và đặc điểm cá nhân. Giám đốc nhân sự của chúng tôi, Mike, tiếp tục cuộc phỏng vấn với một câu hỏi vòng đầu tiên rất phổ biến khác. Hãy xem nó là gì và nghĩ về cách bạn sẽ trả lời câu hỏi?

Tải xuống danh sách PDF các cụm từ phỏng vấn hữu ích để mô tả các đặc điểm cá nhân của bạn đây.

Các bài học phỏng vấn việc làm ESL khác

BEP 41 – PDF Transcript

Download: Podcast MP3

9 thoughts on “BEP 41 – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc: Phỏng vấn vòng đầu tiên (Phần 2)”

  1. Hi Anuj,

    Job interviews are definitely a popular topic and were planning to do more podcasts on different types of interviews. These are in the development stage and should be released later in the summer.

    In the meantime, I suggest you listen to BEP 40 & 41 a couple times morethere’s a lot of useful language in these for job interviews.

    Keep in touch!

    peter

  2. Pingback: Class 3.07 « My Blog

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.