BEP 36 – Bài thuyết trình: Câu hỏi và trả lời (1)

Trong bài học Podcast tiếng Anh thương mại này, chúng tôi sẽ có một cái nhìn khác về việc thực hiện thuyết trình bằng tiếng Anh với phần đầu tiên trong loạt bài hai phần tập trung vào câu hỏi và câu trả lời – thường được gọi là Q&MỘT.

Nghe này là từ Q&Một phiên tiếp theo từ tập trước của chúng tôi về các bài thuyết trình kết thúc – BEP 33. Nó diễn ra trong một cuộc họp của các nhân viên tiếp thị và bán hàng cao cấp tại Harper-Tolland, một nhà sản xuất thép toàn cầu. Khi chúng ta bắt đầu, Nick Fisher, giám đốc bán hàng châu Âu, chỉ là kết thúc bài thuyết trình của mình.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

3 thoughts on “BEP 36 – Bài thuyết trình: Câu hỏi và trả lời (1)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.