BEP 321 – Zarządzanie projektem 6: Uruchamianie testów użytkownika

BEP 321 Moduł lekcji - Angielski dla zarządzania projektami 6: User Testing

Witaj zpowrotem w Business English Pod do dzisiejszej lekcji English for project management and launching user testing for a software project.

At the heart of every software project is the user. If the user finds the software confusing, or if it doesn’t do what the user needs it to do, what’s the point? Z tego powodu, user testing is an essential part of the development process.

User testing can involve a range of activities. You might watch how users interact with the software. You might track or monitor how they use it. And you might ask them for their opinions. W ten sposób, you collect information and feedback that helps you create the best user experience possible. And just as the software itself needs to be user friendly, so does user testing. If people don’t have a clear idea of what they’re supposed to do during testing, you’ll be wasting an opportunity.

So when you launch testing, it’s important to outline what you’re going to be doing, and what kind of feedback you’re interested in. Because the software is new to the test users, you’ll need to give them clear instructions on how to use it and give them an overview of the main features. You might also find yourself emphasizing key points along the way. W sumie, it’s much easier to make sure everyone understands upfront than to deal with confused users during testing.

W dzisiejszym oknie dialogowym, usłyszymy Jill, a developer with a software company called OptiTech. They’ve been developing software for a logistics company, and now they are ready to launch the first round of user testing. We’ll also hear Liam, kierownik działu IT dla klienta, and Carla, one of the test users.

Pytania dotyczące słuchania

1. What does Jill say will be the final step in this test?
2. What three aspects of the software does this test focus on?
3. What does Jill emphasize is absolutely necessary for the drivers to do?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 305 – Kolokacje w języku angielskim biznesowym dla podkreślenia 2

Business English Pod 305 - English Collocations for Emphasizing 2

Witamy ponownie w Business English Pod na dzisiejszą lekcję biznesowe angielskie kolokacje do podkreślenia punktu.

Dobre mówienie po angielsku to nie tylko poprawne mówienie. Chodzi o wybranie słów, które mają wpływ, oraz wpływać na myśli i uczucia ludzi. A jeśli przestudiujesz zwyczaje wielkich mówców, usłyszysz, jak skutecznie używają nacisku. A great speaker won’t just say he “recommends” something. Zamiast, he might say he “strongly recommends” something. That word “strongly” triples the impact.

But how would you know that we say “strongly recommend” and not “heavily recommend” or “deeply recommend?” Well, “strongly recommend” is the natural combination of words that native speakers use. Te naturalne kombinacje słów nazywane są kolokacjami. Kolokacja to tylko dwa lub więcej słów, których native speakerzy używają razem. Możesz też nauczyć się kolokacji akcentów, aby brzmiały bardziej naturalnie i zwiększały siłę głosu.

W tej lekcji, wysłuchamy zakończenia prezentacji na temat przywództwa. Maria podsumowuje swoje główne punkty. Podczas prezentacji używa kilku kolokacji, aby podkreślić swoje pomysły. Spróbuj znaleźć te kolokacje, i omówimy je w dalszej części podsumowania.

Pytania dotyczące słuchania

1. Maria prosi swoich słuchaczy, aby pomyśleli o osobie. O jakim typie osoby prosi ich, aby pomyśleli?
2. Co Maria mówi o wspaniałym przemówieniu, które nie jest poparte działaniem?
3. Co Maria myśli o poszukiwaniu sensu pracy przez ludzi?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 304 – Kolokacje w języku angielskim biznesowym dla podkreślenia 1

BEP 304 - Kolokacje w języku angielskim biznesowym dla podkreślenia 1

Witamy ponownie w Business English Pod na dzisiejszą lekcję biznesowe angielskie kolokacje used to emphasize a point.

If you want to make an impact when you speak, you need to learn the importance of emphasis. mam na myśli, if sales increased, that’s great. But what if they increased a lot? Or you might be concerned about something, but what if you’re very concerned? “A lot” and “very” are used for emphasis. But you don’t want to only use “a lot” and “very.” If you use any word or expression too much, it will lose its impact.

W tej lekcji, we’ll listen to the end of a presentation about the financial performance of an airline. The speaker is talking about what the company can expect to see in the coming year. And during the presentation, as well as during the question and answer session, the speakers give emphasis to their ideas using “collocations.”

A collocation is just a pair or group of words that go together naturally. Na przykład, instead of saying something “increased a lot,” you can say it “increased sharply.” The words “increase” and “sharply” often go together. And if you want to say you are “very concerned,” you can say “deeply concerned.” That’s a natural way of emphasizing the idea of being “concerned.”

Native speakers use these word combinations naturally. And if you want to sound natural, it’s a good idea to learn these collocations. Podczas słuchania okna dialogowego, try to pick out some of these collocations, i omówimy je w dalszej części podsumowania.

W oknie dialogowym, we’ll hear Leo, the presenter, talking about some of the key financial indicators the airline uses to track its performance. We’ll also hear two managers, Rita and Mike, ask questions at the end of the presentation.

Pytania dotyczące słuchania

1. What does Leo say the company has achieved in terms of costs?
2. How does Rita feel about the positive attitude concerning profits?
3. What does Leo say about non-fuel cost growth in their company, compared to other companies?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Umiejętności 360 – Prezentacje: Łączenie się z odbiorcami (2)

Prezentacje biznesowe w języku angielskim - Connecting to Your Audience (2)

Witamy ponownie w Umiejętności 360 for today’s lesson on how to connect with your audience while you’re actually delivering your presentation.

It’s easy to leave your connection with the audience to chance. mam na myśli, you might think that giving a presentation should be about conveying a message rather than “connecting” with your audience. But I assure you, whatever your message is, you’ll get it across with much greater success if you have a good connection with your audience. And that connection isn’t a chance occurrence. You have to work on it.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Umiejętności 360 – Prezentacje: Łączenie się z odbiorcami (1)

Business English for Connecting your Presentation to your Audience 1

Witamy ponownie w Umiejętności 360 for today’s lesson on how to connect with your audience during a presentation.

You’ve probably heard all sorts of advice about delivering a good prezentacja. But at the end of the day, every single presentation strategy is designed for one thing: connecting with the audience. w rzeczywistości, if you don’t connect with your audience, you might as well pack up your PowerPoint and head home. You need to build a bridge to send your message across. No bridge, no message. And don’t think you need to be an easy-going extrovert to connect with an audience. This is something that you can learn to do well.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Przewiń na górę