EBooki z języka angielskiego w biznesie

Wybierz jeden z pięciu popularnych eBooków obejmujących podstawowe umiejętności biznesowe.

Każdy e-book zawiera:

 • Lekcje audio MP3 zawierające wprowadzenie do tematu, odgrywanie ról pokazujące język docelowy, szczegółowe wyjaśnienie języka z dalszymi przykładami, i ćwiczenia mówienia.
 • Notatki do nauki w formacie PDF z pełną transkrypcją każdej lekcji, dodatkowe ćwiczenia ze słownictwa i języka.
 • Interaktywne ćwiczenia online, w tym quizy ze słuchu, ćwiczenie języka i słownictwa oraz fiszki.

Wszystkie e-booki są Wolny dla wszystkich Członkowie premium i mogą być kupowane przez osoby niebędące członkami za $19.95 każdy lub po prostu $29.95 dla obu e-booków.

lub Członkowie premium: kliknij okładkę e-booka, aby otworzyć stronę i pobrać pliki, korzystając z tabeli treści u dołu strony.

Meetings Essentials for ESL e-Book zawiera dźwięk MP3, PDF i lekcje online na temat podstawowych umiejętności angielskiego na spotkaniach biznesowych:

 • Wyrażanie opinii na spotkaniach
 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Zasugerować
 • Akceptowanie lub odrzucanie sugestii
 • Wyjaśnienie, co było powiedziany
 • Wyjaśnienie, co było Oznaczało
 • Charing spotkanie – zaczynając
 • Przewodniczenie spotkaniu – zarządzanie dyskusją
 • Przerywanie i opieranie się przerywaniu
 • Kończenie i punkty akcji

Prezentacja na sukces for ESL e-Book zawiera dźwięk MP3, PDF i lekcje online dotyczące następujących podstawowych umiejętności językowych do prezentacji biznesowych:

 • Przedstawiamy swoją prezentację
 • Oznakowanie prezentacji
 • Opisywanie wizualizacji i wykresów
 • Mówiąc o trendach i szybkościach zmian
 • Interpretowanie trendów – robić prognozy
 • Za pomocą głosu
 • Pauza i stres
 • Podsumowując i kończąc
 • Uruchomienie Q&ZA
 • Odpowiadanie na pytania
 • Przekierowywanie pytań

35 thoughts on “Business English eBooks

 1. Alfred Haenlein, University Mainz, Germany

  This ebook on “Prezentacje” is a brilliant idea and very well implemented. The structure and content of the book are very practical and pedagocially well planned, the podcasts are truly inspiringan excellent tool for learners of English for business communication.

 2. Thank you for this wonderful learning resource. I am a teacher of English and try to use every opportunity to download podcasts and read e-books. I ‘d appreciate your e-mailing a list of free online contamporary academic-level websites.

 3. Hallo,

  first of all, I will say, that you are doing a great job!!!
  I enjoy every new podcast. The study nodes are also very good. Niestety, I have not enough time to use all your offers. One, I would like to use, is your e-book, that is free for the premium members.
  Could you please tell me, how can I get a free e-book access? I would like download both e-books “meeting Essentials” and “presenting” for success”.

  Thank you in advance, kind regards
  Moritz Baumstark
  P.S. You asked, “Which topic would you like to see published as an e-book?” It would be great, if you had also an e-book for sales professionals. How to make calls and how to conduct a conversation in sales process?

 4. Pingback: BEP 106e - Prezentacja na sukces: Using your Voice and Emphasizing Key Language | Business English Pod :: The Business English Podcast for Workplace English Training

 5. Mi sembra un prodotto assai interessante
  saresti cosi gentili da spedirmi ulteriore informazione grazie
  cordiali saluti Francisco Gallo

 6. Dear how ru? every body I very well, I am university student In Ethiopia Adma University Bussiness Student now, I want to Sample of Bussines English ( I take three credit hourse Business Course).

  10Q bye

 7. Witaj,

  thank you for all informations and files, you are provising us with.
  It really great.
  No comment!

  Z wyrazami szacunku, akram

 8. Pingback: Business English for Negotiations Podgląd e-booka | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego

 9. Pingback: Zmieniony e-Book do rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 10. Pingback: Zmieniony e-Book na spotkania biznesowe w języku angielskim | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 11. Pingback: Learn Business English through a podcast | e-Taalim

 12. Pingback: BEP 69 b – Telefonowanie: Biorąc wiadomość | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 13. Pingback: Angielski biznesowy do telefonowania eBook | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 14. Pingback: BEP 29 INT – Spotkania: Nie zgadzam się | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 15. Pingback: BEP 27 INT – Spotkania: Wyrażać opinie | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 16. Pingback: BEP 31 INT – Spotkania: Przyjmowanie i odrzucanie sugestii | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 17. Pingback: BEP 42 INT – Spotkania: Opening and Managing Meetings (Część 1) | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 18. Pingback: BEP 68 INT – Spotkania: Interrupting and Resisting Interruption | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 19. Pingback: BEP 28 INT – Spotkania: Zgadzam się | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 20. Pingback: BEP 30 INT – Spotkania: Zasugerować | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 21. Pingback: BEP 34 INT – Spotkania: Wyjaśnienie, co zostało powiedziane | Business English Pod :: Ucz się angielskiego biznesowego online

 22. Pingback: Use These 5 Websites to Learn Business English

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. wymagane pola są zaznaczone *

 dostępne znaki

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.