BEP 305 – Kolokacje w języku angielskim biznesowym dla podkreślenia (2)

Kapsuła z językiem angielskim biznesowym 305 - English Collocations for Emphasizing 2

Witamy ponownie w Business English Pod na dzisiejszą lekcję biznesowe angielskie kolokacje do podkreślenia punktu.

Dobre mówienie po angielsku to nie tylko poprawne mówienie. Chodzi o wybranie słów, które mają wpływ, oraz wpływać na myśli i uczucia ludzi. A jeśli przestudiujesz zwyczaje wielkich mówców, usłyszysz, jak skutecznie używają nacisku. A great speaker won’t just say he “recommends” something. Zamiast, he might say he “strongly recommends” something. That word “strongly” triples the impact.

But how would you know that we say “strongly recommend” and not “heavily recommend” or “deeply recommend?” Well, “strongly recommend” is the natural combination of words that native speakers use. Te naturalne kombinacje słów nazywane są kolokacjami. Kolokacja to tylko dwa lub więcej słów, których native speakerzy używają razem. Możesz też nauczyć się kolokacji akcentów, aby brzmiały bardziej naturalnie i zwiększały siłę głosu.

W tej lekcji, wysłuchamy zakończenia prezentacji na temat przywództwa. Maria podsumowuje swoje główne punkty. Podczas prezentacji używa kilku kolokacji, aby podkreślić swoje pomysły. Spróbuj znaleźć te kolokacje, i omówimy je w dalszej części podsumowania.

Pytania do słuchania

1. Maria prosi swoich słuchaczy, aby pomyśleli o osobie. O jakim typie osoby prosi ich, aby pomyśleli?
2. Co Maria mówi o wspaniałym przemówieniu, które nie jest poparte działaniem?
3. Co Maria myśli o poszukiwaniu sensu pracy przez ludzi?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.