Wiadomości Business English 53 – TikTok

Wiadomości Business English 53 - TikTok

W tym Angielski biznesowy Lekcja wiadomości, na którą patrzymy biznesowe słownictwo angielskie related to technology and TikTok.

It seems like every week there’s news of another attempt to ban TikTok. W rzeczy samej, the federal government and half the states in the U.S. have outlawed use of the app on government-owned devices. Never before has there been such a reaction to an app’s sudden popularity. So just how did the app reach one billion downloads and 150 million active users in the U.S.? According to the Guardian:

TikTok owes its phenomenal success to a host of canny choices. They feature easy-to-use video, with creation tools that blur the line between creator and consumer. Their vast library of licensed music allows teens to soundtrack their clips without fear of copyright strikes. And a billion-dollar advertising campaign on Facebook brought in new users as quickly as Zuckerberg’s company could send them over.

Free Resources: PDF Transcript | Quizzes | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Wiadomości Business English 52 – ChatGPT

Wiadomości Business English 52 - ChatGPT

W tym Angielski biznesowy Lekcja wiadomości, na którą patrzymy biznesowe słownictwo angielskie related to artificial intelligence and ChatGPT.

For a while, it seemed like the hype around artificial intelligence had died down. But a recent development in AI has taken the world by storm. It’s called ChatGPT, and unless you live in a cave, you’ve surely heard about it. But what exactly is it? As the Guardian explains:

Trained by AI and machine learning, ChatGPT is designed to provide information and answer questions through a conversational interface. OpenAI said the new AI was created with a focus on ease of use. “The dialog format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests.

Free Resources: PDF Transcript | Quizzes | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 392 – Zarządzanie projektami w języku angielskim: Ustalanie zakresu projektu (2)

BEP 392 - Zarządzanie projektami w języku angielskim: Ustalanie zakresu projektu 2

Welcome back to Business English Pod for today’s lesson on pricing strategy. To jest druga z dwóch lekcji nt zarządzanie projektami angielski i ustalanie zakresu nowej pracy dla klienta.

Każdy projekt jest własnym zwierzęciem. Pewnie, możesz prowadzić różne projekty z podobnymi narzędziami i podejściami, lub zastosować standardowe procesy. Ale z różnymi klientami, w innych czasach, i przy nawet niewielkich różnicach w wejściach, każdy projekt jest inny. A to oznacza, że ​​ceny są różne.

Once you’ve talked with a client to clarify and nail down the project scope, Co się potem dzieje? Dobrze, klient będzie chciał coś na papierze – niezależnie od tego, czy będzie to pełna oferta i oferta, czy zwykła wycena. A jedną z najważniejszych rzeczy, na które będą patrzeć, jest cena. A więc jako zespół, musisz wymyślić strategię składania ofert na każdy projekt.

Twoja strategia cenowa będzie zależeć od kilku rzeczy. Po pierwsze, będzie to zależeć od twoich możliwości i postrzegania wartości przez klienta. Następnie musisz opracować strategię ustalania stawek, które mogą działać w górę od minimalnego opłacalnego produktu. Możesz też zastosować inne podejście, takie jak ustalanie cen godzinowych. Przy podejmowaniu decyzji o sposobie wyceny oferty zawsze należy wziąć pod uwagę wartości niematerialne i prawne.

W dzisiejszym oknie dialogowym, usłyszymy Jill i Martina, who work for a software development company. Opracowują strategię cenową dla projektu, którego zakres Jill już opracowała. Próbują znaleźć właściwe podejście do dwóch opcji, które proponują klientowi.

Pytania dotyczące słuchania

1. Jaka jest pierwsza obawa, którą Jill wyraża podczas rozmowy?
2. W jaki sposób skierują klienta na alternatywne podejście?
3. Jak oś czasu klienta wpłynie na jego strategię cenową?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 391 – Zarządzanie projektami w języku angielskim: Ustalanie zakresu projektu (1)

BEP 391 - Zarządzanie projektami w języku angielskim: Ustalanie zakresu projektu 1

Witamy z powrotem w Business English Pod na dzisiejszej lekcji na temat zakresu projektu. To pierwsza z dwóch lekcji na temat zarządzanie projektami angielski i ustalanie zakresu nowej pracy dla klienta.

Więc co to znaczy “zakres” projekt? Używamy tego słowa „zakres”, aby opisać, co zawiera, a co nie jest zawarte w projekcie lub umowie. Więc kiedy my “zakres” coś, zadajemy pytania i staramy się zrozumieć, o co chodzi w projekcie.

Istnieje wiele oczywistych pytań, które możesz zadać podczas określania zakresu nowej pracy. Ale prawdopodobnie będziesz musiał edukować klienta w kwestiach technicznych i kosztach. Być może będziesz musiał zagłębić się w założenia i zająć się obawami klientów. I być może będziesz musiał przedstawić klientowi różne rozwiązania do rozważenia. W ten sposób, scoping to nie tylko pytanie o proste szczegóły projektu. Jest to zarówno rzeczowe, jak i relacyjne.

W dzisiejszym oknie dialogowym, posłuchamy Jill, programista, porozmawiaj z Ivan. Ivan pracuje dla dużego sprzedawcy detalicznego, który chce wprowadzić znaczące zmiany w swoim oprogramowaniu HR. Jill zadaje pytania, aby zrozumieć potrzeby i potrzeby firmy, aby mogła określić zakres projektu i złożyć propozycję.

Pytania dotyczące słuchania

1. Co według Jill Ivan sugeruje na temat ich obecnego podejścia??
2. Co Jill mówi o kosztach tego, o co prosi Ivan??
3. Pod koniec rozmowy, co Ivan prosi Jill o zawarcie w swojej propozycji??

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Wiadomości Business English 48 – Kryptowaluta

Wiadomości Business English 48 - Kryptowaluta

W tym Angielski biznesowy Lekcja wiadomości, na którą patrzymy biznesowe słownictwo angielskie związane z kryptowalutą.

Zapewne słyszeliście historie młodych inwestorów zwabionych obietnicą szybkich zysków w świecie „krypto,”lub kryptowaluta. I chociaż to Bitcoin przyciąga lwią część uwagi, jest koniec 10,000 waluty cyfrowe w użyciu. Są wielkie nazwiska, jak Ethereum, Binance, i Ripple. A potem są waluty takie jak Dogecoin i Loser Coin, co zaczęło się od żartów. Jeśli jesteś zdezorientowany szumem, nie jesteś sam. Czym więc jest kryptowaluta? Według Inwestopedia:

Kryptowaluta to cyfrowa lub wirtualna waluta zabezpieczona kryptografią, co sprawia, że ​​prawie niemożliwe jest podrobienie lub podwójne wydawanie. Cechą definiującą kryptowaluty jest to, że na ogół nie są one emitowane przez żaden organ centralny, czyniąc je teoretycznie odpornymi na ingerencję lub manipulację rządu.

Free Resources: PDF Transcript | Quizzes | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Przewiń na górę