BEP 358 – English for Purchasing 4: Negotiating Terms

Business English BEP 358 - Purchasing 4: Negotiating Price and Terms

Welcome back to Angielski biznesowy Pod for today’s lesson on English for purchasing and negotiating price and terms.

We’ve talked a lot about how important it is to find the right vendor. They can make or break your business. That’s why we put so much work into meeting, interviewing, screening, and qualifying potential vendors. But once you’ve found the right vendor, you still need to actually make a deal. Specifically, you need to agree on price and terms.

To set yourself up for success, it’s a good idea to do some research and preparation. If you know what things should cost, and you know what you need from a deal, and you can anticipate what the vendor needs, then you’ll be in a good position to negotiate.

In your discussion, you’ll likely make price comparisons in your efforts to get a deal. You’ll have to propose terms to the vendor, and show consideration for their position in the negotiation. Because things like delivery and quality are so important, you’ll also want to discuss penalties. And, like any negotiation, at some point you’ll probably suggest a compromise. With these skills, you should be able to get a price and terms that work for you.

In today’s business English conversation, we’ll hear Adam, a purchasing manager who works for a company that makes fitness equipment called XFit. He’s been talking with Jenny, a sales rep for a manufacturer that can make pulleys for XFit’s equipment. XFit has chosen Jenny’s company as a vendor, so Adam now has to negotiate the price and terms.

Listening Questions

1. What is the first issue that Adam brings up in the negotiation?
2. What does Adam first propose for delivery terms?
3. What is Adam willing to agree to if Jenny agrees to his suggestion about penalties?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 357 – English for Purchasing 3: Vendor Qualification

BEP 357 - Business English for Purchasing 3: Vendor Qualification

Welcome back to Kapsuła z językiem angielskim biznesowym for today’s lesson on English for purchasing and qualifying vendors.

Whether you’re buying raw materials, equipment, or services, purchasing decisions are high stakes. Make a bad decision, and it’ll cost you time, money, and goodwill. Make the right decision, and you can increase your revenue, improve operations, and gain more customers.

Because purchasing decisions are so important, companies invest a lot of energy into the process of vendor selection. In previous lessons, we’ve looked at sourcing suppliers and discussing vendor criteria. Once you’ve got a clear idea of what you need and you’ve had some discussions with possible vendors, then you need to qualify them.

Basically, vendor qualification is about talking to a vendor to make sure they’re the right fit. And that’s best done during a visit to their facilities. Vendor qualification includes asking for documentation and getting samples, as proof of quality and a clean track record. As you talk, you may try to identify any inconsistencies between what you have heard and what you see. It’s also important to ensure comprehensive quality management and to probe for proof of consistency.

In today’s dialog, we’ll hear Adam, a purchasing manager who works for xFit, a company that makes fitness equipment. Adam has just taken a tour of a potential vendor’s factory. He’s talking with the manufacturer’s representative Jenny, and asking questions to see if her company is a good fit to supply parts for xFit’s exercise equipment.

Listening Questions

1. Why does Adam want product samples?
2. Why does Adam mention that he didn’t see the equipment or a set-up for the “powder coating” process?
3. What does Adam want Jenny to provide in order to show proof of consistency?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 349 – Purchasing 2: Product and Vendor Requirements

BEP 349 - English for Purchasing 2 - Product Requirements and Vendor Criteria

Welcome back to Business English Pod for today’s lesson on English for purchasing and discussing product requirements.

For purchasing managers, choosing the right vendor can be like choosing a business partner. After all, your company’s reputation is tied directly to the performance of your vendors. People judge you by the goods you use to run your business or build your products. If something goes wrong, your customers blame you, not your vendors.

But what makes the “right” vendor? Well, that discussion begins with your needs. If you’re in manufacturing or product development, you’ll be talking about design requirements. These design requirements, or product specifications, are going to help you determine whether a vendor can do the job. And the engineers or merchandizers in the room are going to have some strict technical requirements.

Once you have a sense of what you need, then you can discuss vendor criteria and qualifications. And because purchasing relationships are ongoing, you may also want to establish performance indicators to ensure everything goes well once you’ve selected a vendor.

In today’s dialog, we’ll hear a meeting in a company called xFit, which makes fitness equipment. Adam is a purchasing manager in Asia who has been looking for a new manufacturer of an important component. He’s on the phone with Crystal, another manager who is leading the meeting, and Jason, an engineer. The team is talking about the product requirements and vendor criteria.

Listening Questions

1. What does Jason emphasize as a “must” in terms of design requirements?
2. What does Crystal say is the most important criteria for evaluating potential vendors?
3. What other criteria does Adam want to discuss?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 348 – English for Purchasing 1: Sourcing Suppliers

BEP 348 - English for Purchasing 1: Sourcing Suppliers

Welcome back to Business English Pod for today’s lesson on English for purchasing i dostawców zaopatrzenia.

Każda firma zajmuje się sprzedażą czegoś. Ale nie możesz być sprzedawcą towarów ani usług, nie będąc jednocześnie nabywcą towarów i usług. Wszystkie firmy wymagają profesjonalnych usług, equipment, i materiały eksploatacyjne w celu funkcjonowania. A jeśli sprzedają towary, potrzebują również surowców i części, aby zbudować te towary.

Kupowanie wszystkich tych towarów i usług nazywa się zakupem. Kierownicy zakupów ciężko pracują, aby znaleźć odpowiednie produkty i dostawców, i negocjować dobre ceny. Niewłaściwe decyzje zakupowe mogą mieć wpływ na marże, wydajność, i jakość. Dobre decyzje mogą uczynić firmę bardziej konkurencyjną i zyskowną. Podczas zakupów menedżerowie mogą znaleźć dostawców na różne sposoby, powszechnym sposobem jest szukanie dostawców na targach.

I jakie pytania muszą zadać menedżerowie zakupów, rozmawiając z potencjalnymi dostawcami na targach? Well, dla początkujących, możesz rozpocząć rozmowę od komentowania wyświetlanych produktów. Next, możesz zapytać o ich doświadczenie, ich możliwości, i ich czas realizacji. And finally, możesz również zapytać o priorytety biznesowe ich firmy. After all, stały dostawca funkcjonuje trochę jak partner biznesowy, i chcesz dobrego ogólnego dopasowania.

In today’s dialog, we’ll hear Adam, a purchasing manager who works for xFit, a company that makes fitness equipment. Adam jest na Targi szukają nowego dostawcy ważnej części do jednego ze swoich urządzeń fitness. On rozmawia z Jenny, który reprezentuje wietnamskiego producenta. Adam próbuje dowiedzieć się, czy firma Jenny dobrze pasuje.

Listening Questions

1. O czym komentuje Adam, aby rozpocząć rozmowę??
2. To, co sugeruje Adam, może powodować wyzwania dla firmy w Wietnamie?
3. Po tym, jak Jenny mówi o taryfach, o jaki konkretny problem pyta Adam?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3