Warunki korzystania

Witamy w Business English Pod (“Teren”) oraz aplikacja internetowa i zasoby BusinessEnglishPod.com (“Usługa” lub “Zasoby”), który jest własnością i jest zarządzany przez Business English Pod Ltd. Niniejsze Warunki użytkowania (“Umowa”) reguluje dostęp do Witryny lub Usługi i korzystanie z niej. Prosimy o uważne przeczytanie i przejrzenie całej Umowy.

Usługa BusinessEnglishPod.com i członkostwo (zbiorowo lub indywidualnie, “BEP” albo “Usługa” albo “Członkostwo”) jest obsługiwany przez Business English Pod Ltd. (“nas”, “my” lub “Spółka”). Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej strony internetowej i zasobów pod adresem www.businessenglishpod.com, lub jakikolwiek inny adres internetowy, teren, lub aplikacji, ty (“Użytkownik”) oznacza, że ​​przeczytałeś, rozumieć i zgadzać się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania (“Warunki korzystania” lub “Umowa”), niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym członkiem BusinessEnglishPod.com.

Business English Pod Ltd. posiada całą własność intelektualną w witrynie i oprogramowaniu oraz zezwala na korzystanie z Usługi wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

1. Generał

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, modyfikować, Dodaj, lub usunąć fragmenty niniejszych Warunków użytkowania według własnego uznania iw dowolnym momencie bez dodatkowego powiadomienia. Jeśli to zrobimy, opublikujemy zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania na tej stronie i wskażemy na górze strony datę ostatniej rewizji. Twoje dalsze korzystanie z zasobów, Usługa lub Witryna po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać niniejszych lub przyszłych Warunków użytkowania, nie używaj ani nie uzyskuj do nich dostępu (lub nadal używać lub uzyskiwać dostęp) Usługa lub Witryna. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie Witryny w celu ustalenia, czy nastąpiły zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania, i przeglądanie takich zmian.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW, ŚRODKI ZARADCZE I OBOWIĄZKI. OBEJMUJĄ OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA, ORAZ KLAUZULA ROZSTRZYGANIA SPORÓW, KTÓRA REGULUJE SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

2. Kwalifikowalność

Członkostwo w Serwisie jest nieważne tam, gdzie jest zabronione. Niniejsza witryna i usługa są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli trzynaście lat (13) lat lub starszy. Rejestracja przez, korzystanie lub dostęp do Witryny lub Usługi przez osoby poniżej 13 jest nieautoryzowany, bez licencji iz naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania. Korzystając z Usługi lub Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że tak jest 13 lub starsze oraz że zgadzasz się i przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy.

3. Prywatność

Korzystanie z Witryny lub Usługi będzie podlegać Polityce prywatności BusinessEnglishPod.com, który jest opublikowany niezwłocznie po niniejszych Warunkach użytkowania. Tworząc konto użytkownika, potwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej Umowy, wskazujesz również, że rozumiesz i zgadzasz się na zbieranie informacji, posługiwać się, i praktyki dotyczące ujawniania informacji opisane w naszej Polityce prywatności.

4. Semestr

Niniejsza Umowa zachowuje pełną moc i skuteczność podczas korzystania z BusinessEnglishPod.com lub członkostwa. Według własnego uznania, BusinessEnglishPod.com może wypowiedzieć członkostwo w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia. Nawet po wygaśnięciu członkostwa, niniejsza Umowa pozostanie w mocy. Możesz wypowiedzieć członkostwo w dowolnym momencie, kontaktując się redaktor [Na] BusinessEnglishPod.com. Wnioski o zamknięcie konta można składać pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie lub pisemnie na adres:

Business English Pod Ltd.
Pokój 502, 5/fa,
Centrum handlowe Tung Sun,
194-200 Lockhart Road,
Wanchai, Hongkong

5. Opłaty

Przyjmujesz do wiadomości, że BusinessEnglishPod.com zamierza pobierać opłatę za niektóre usługi i od czasu do czasu zmieniać swoje opłaty według własnego uznania. Jeśli BusinessEnglishPod.com zakończy Twoje członkostwo, będziesz mieć prawo do zwrotu niewykorzystanej części opłat abonamentowych. Jeśli wypowiesz swoje członkostwo lub BusinessEnglishPod.com zakończy członkostwo z powodu naruszenia Umowy, nie przysługuje Ci zwrot jakichkolwiek opłat. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy BusinessEnglishPod.com zostanie zmuszony do zaprzestania świadczenia usług członkowskich, otrzymasz stosowne powiadomienie (7-14 dni) a otrzymasz zwrot tej części opłaty, która dotyczy niewygasłego okresu danej usługi.

6. Obowiązujące przepisy

Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w związku z dostępem i korzystaniem z Witryny lub Usługi, i musisz przestrzegać dalszych ograniczeń, które mogą być określone w pisemnym lub internetowym zawiadomieniu od Business English Pod Ltd. Warunkiem dostępu do Witryny lub Usługi i korzystania z niej, zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Witryny lub Usługi w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez Umowę. Korzystanie z Witryny jest lub Usługa do osobistego lub autoryzowanego użytku komercyjnego, oraz Business English Pod Ltd., nie przyznaje użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw dostępu lub korzystania z Witryny lub Usługi w jakimkolwiek innym celu.

7. Rejestracja

Aby zostać członkiem BusinessEnglishPod.com, może być konieczne zarejestrowanie się. Rejestrować, musisz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola wartością true, dokładny, aktualne i pełne informacje o sobie zgodnie z podpowiedziami w formularzu rejestracyjnym, i musisz utrzymywać i niezwłocznie aktualizować te informacje, aby były prawdziwe, dokładny, aktualne i kompletne. Business English Pod Ltd. ma prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto oraz odmówić bieżącego lub przyszłego korzystania z jego usług, jeśli podejrzewa, że ​​takie informacje są nieprawdziwe, niedokładny, nieaktualne lub niekompletne.

8. Bezpieczeństwo

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i nazwy użytkownika, które podałeś podczas procesu rejestracji i jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu tego hasła lub konta. Zgadzasz się natychmiast powiadomić BusinessEnglishPod.com o każdym nieautoryzowanym użyciu twojego hasła lub nazwy użytkownika lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

9. Prawa autorskie

O ile wyraźnie nie określono inaczej, prawa autorskie lub podobne prawa do wszystkich materiałów prezentowanych w serwisie BusinessEnglishPod.com należą do Business English Pod Ltd.

Masz prawo do drukowania lub pobierania fragmentów tych stron na swoje tylko do użytku osobistego i nie możesz wykorzystywać takich materiałów w żaden komercyjny sposób. (Dostęp dla wielu użytkowników dla szkół i firm zapewnia członkostwo grupowe – Kliknij tutaj po więcej informacji).

Zasoby, które zapisałeś na dysku lub w jakimkolwiek innym systemie przechowywania lub nośniku, mogą być wykorzystywane do późniejszego przeglądania lub do drukowania fragmentów do wyłącznego użytku przez Ciebie i nie mogą być udostępniane innej osobie.

Nie możesz (bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pomocą dowolnego programu) stworzyć bazę danych w formie elektronicznej lub innej poprzez pobranie i przechowywanie całości lub części stron z tej witryny.

Żadna część tej witryny nie może być powielana, przesyłana ani przechowywana na żadnej innej stronie internetowej, ani żadna z jego stron ani ich części nie mogą być rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie elektronicznej lub innej, ani zawarte w żadnym publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie lub usłudze wyszukiwania.

Prośby o pozwolenie na reprodukcję jakiejkolwiek Treści należy kierować na piśmie do:

redaktor [Na] BusinessEnglishPod.com

Business English Pod Ltd.
Rm A3, 5/Budynek komercyjny F Loyong Court
212-220 Lockhart Road
Wan Chai
Hongkong

10. Prawa do znaków handlowych i usługowych

Wszelkie prawa do nazw produktów, nazwy firm, nazwy handlowe, logo, i projekty wszystkich Business English Pod Ltd. lub produkty lub usługi stron trzecich, nawet pojawiające się dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, należą wyłącznie do Business English Pod Ltd., lub ich właścicieli, i są chronione przed rozmnażaniem, imitacja, roztwór, lub mylące lub wprowadzające w błąd zastosowania na mocy krajowych i międzynarodowych praw dotyczących znaków towarowych i praw autorskich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów, jest wyraźnie zabronione, i nic, co zostało powiedziane lub dorozumiane w Witrynie, nie daje żadnej licencji ani prawa do jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego Business English Pod Ltd., lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

');