VV 41 – Słownictwo angielskie z zakresu finansów: Podatki korporacyjne (1)

YouTube video

W tym Vocab wideo lekcja, patrzymy na słownictwo w języku angielskim dotyczące podatków, w szczególności podatek dochodowy od osób prawnych, które amerykańskie firmy płacą na rzecz Internal Revenue Service, lub IRS. Firmy muszą składać deklaracje w IRS co roku obrachunkowym. Po powrocie, firmy deklarują przychody i zyski kapitałowe i płacą określoną stawkę podatku na podstawie tych zysków.

Członkowie premium: Transkrypcja PDF | Quizy | Tylko dźwięk MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę