BEP 351 – Idiomy do opisywania relacji (Część 2)

BEP 351 - English Idioms Lesson on Describing Relationships (2)

Witamy ponownie w Business English Pod na dzisiejszą lekcję idiomy biznesowe w języku angielskim for describing relationships.

We all spend a lot of time every week at work. So much, W rzeczywistości, that sometimes it feels like our colleagues are a kind of family. And just like families, workplace relationships can be a source of both satisfaction and stress. Sometimes we support each other, while at other times we argue bitterly. And sometimes our disagreements are constructive, while at other times they can generate conflict.

W każdym przypadku, whether they’re positive or negative, workplace relationships are a constant source of fascination. And English has many idioms and expressions to describe how people get along, or don’t get along. These idioms will help you discuss the often complicated relationships in your workplace.

W oknie dialogowym, ponownie dołączymy do trzech kolegów z firmy ubezpieczeniowej. Rozmawiali o relacjach między ludźmi w nowym zespole. W ich dyskusji, używają wielu angielskie idiomy opisać, jak ludzie sobie radzą, zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości.

Pytania do słuchania

1. Jak układały się relacje między Dave'em i Diego??
2. Co się stało, gdy Ivan i Dave zostali poproszeni o wspólne otwarcie nowego biura??
3. Co Mark mówi o swoim związku z Chuckiem??

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *

Limit czasu został wyczerpany. Załaduj ponownie CAPTCHA.