Angielski w biznesie: Rozmowy kwalifikacyjne o pracę

Sprawdź swoje postępy dzięki dwóm nowym Business English gry NA rozmowy kwalifikacyjne z Business English Pod.

Darmowa gra:
Wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej Bootcamp

Darmowa gra:
BEP 167 do 169 – Twoja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

5 thoughts on “Business English Games: Rozmowy kwalifikacyjne o pracę”

 1. Thank’s for this wonderful website I like to play the game’s It give me
  the Understanding on alot of thing’s that didn’t come to me before, nor
  have I had anyone to tell me or to educate me on Job Interview’s or how
  to dress to Impress. I was alway’s not knowing to to get jobs but my friend’s
  alway’s get them, But now that I have the opportunity to learn from your
  website I will be back here again and again and again, This Is Awsome.
  and thank’s alot.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *

Limit czasu został wyczerpany. Załaduj ponownie CAPTCHA.