CT 07 Gramatyka – Przyczynowy, Gerunds i umiejętność pasywna

Film z YouTube'a

Kreda’ Rozmowa Brian Rhodes to seria lekcji wideo eksplorujących zaawansowana gramatyka języka angielskiego tematy.

W tej lekcji, Brian zerka na plik przyczynowy and how it can be used with gerunds i passive.

Premium Members: Study Notes | Online Practice

Download: Podcast Video

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *

Limit czasu został wyczerpany. Załaduj ponownie CAPTCHA.