CT 07 Gramatyka – Przyczynowy, Gerunds i umiejętność pasywna

YouTube video

Kreda’ Rozmowa Brian Rhodes to seria lekcji wideo eksplorujących zaawansowana gramatyka języka angielskiego tematy.

W tej lekcji, Brian zerka na plik przyczynowy and how it can be used with gerunds i passive.

Premium Members: Study Notes | Online Practice

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę