Dostrajanie wiadomości e-mail 01 – Business English Emails

Dzisiaj, rozpoczynamy nową serię filmów w języku angielskim w dniu pisanie e-maili w języku angielskim: Dostrajanie wiadomości e-mail

YouTube video

Każdy film będzie zawierał recenzję prawdziwego e-maila od jednego z naszych członków. Po sprawdzeniu tła i treści wiadomości e-mail, zobaczymy, jakie ulepszenia możemy wprowadzić, analizując pismo według 3 główne kryteria:

1. Mechanika – Gramatyka, interpunkcja, pisownia i układ wiadomości e-mail.
2. Styl – użycie słownictwa i struktura zdań.
3. Ton – ogólne wrażenie, lub uczucie, tekst tworzy.

Po przejrzeniu i edycji wiadomości e-mail, omówimy kilka wskazówek, jak poprawić pisanie, a następnie zakończymy zadaniem pisania, abyś mógł ćwiczyć.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video

12 thoughts on “Email Tune-up 01 – Business English Emails

  1. This is exactly what I was looking for! This is a fantastic idea! Could you please add some more?
    Regards,

  2. Hi I love this idea ,
    It would give me invaluable source of ideas to improve my business writing skills. I would like to see more video podcasts like this.

  3. It is definitely a great source for English teachers as well as for language learners. All the materials chosen from learners themselves are authentic and meaningful. The analysis based on the three main criteria is also clear and helpful. Very good job, indeed! Thank you!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę