BEP 52 – Używanie niejasnego języka (Część 2)

This is the second in our two-part Business English Pod series on strategically using vague language. Last time we covered being vague to make a polite excuse or to avoid sounding arrogant. We saw how you can use vague language to create flexibility.

Today we’ll work on referring to vague numbers and learn language you can use when you don’t remember the name of someone or something. You’ll also practice some more strategic uses of vague language, such as avoiding socially inappropriate or impolite topics.

Pytania do słuchania

1) Why doesn’t Mike want to come to the party if Tracy is there?
2) When should Mike show up at the party?

PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 pomyślałem o „BEP 52 – Używanie niejasnego języka (Część 2)”

  1. Pingback: BEP 70 ADV - Fuzje: Złe wiadomości z ostatniej chwili | Kapsuła z językiem angielskim biznesowym :: Podcast Business English dotyczący szkoleń z języka angielskiego w miejscu pracy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.