BEP 269 – Negocjacje strategiczne 6: Cementowanie partnerstwa

Welcome back to Business English Pod for today’s lesson on successfully completing a strategic negotiation.

Negotiating a strategic partnership can take a lot of time and energy. And if you succeed, you need to cement that new partnership and make sure it gets off a good start. So whether you kick off your new arrangement with a party, a ceremony, or a meeting, you need to acknowledge the people and all the hard work that went into building the relationship.

So what might you do to cement a partnership? Dobrze, today we’ll learn how to show enthusiasm for a new partnership and how to compliment a new partner. We’ll also look at how to emphasize both opportunities and expectations. I w końcu, we’ll learn how to make a toast.

W oknie dialogowym, we’ll hear representatives of two companies at a reception to start off a new partnership. Representing the auto parts company called Sigma is Mike, the lead negotiator on the new partnership, and Grant, a company executive. We’ll also hear Lisa, who represents NVP, the Japanese distributor that has just partnered with Sigma to sell auto parts in India.

Pytania do słuchania

1. How does Lisa compliment Sigma? What is she impressed by?
2. What does Lisa expect in order for all the hard work to pay off?
3. Na końcu okna dialogowego, Grant makes a toast. What does he make a toast to?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 268 – Negocjacje strategiczne 5: Wychodzenie z niepowodzeń

Witaj zpowrotem w Kapsuła z językiem angielskim biznesowym for today’s lesson on how to overcome a setback during a strategic negotiation.

In a negotiation, things don’t always work out the way we hope. Sometimes we face obstacles that just can’t be overcome. W tej sytuacji, you’re faced with a choicedo you walk away, or do you think outside the box and try to save the relationship? After all in a strategic negotiation, it’s the relationship you build between the parties that is really important.

In this back and forth of overcoming obstacles, there are several techniques you can use. We’ll learn how to present a problem and how to introduce a different opportunity. We’ll also look at giving evidence for a proposition and narrowing the focus of the proposition. And finally we’ll cover how to request more time to think about things.

W oknie dialogowym, we will hear Mike, who works for an auto parts company called Sigma. Mike is talking with Lisa, the lead negotiator for NVP, japoński dystrybutor. Sigma and NVP were trying to negotiate a partnership to distribute Sigma’s products in east Asia. The key to that deal was Sigma getting out of an existing arrangement with a Chinese distributor called Wuhan Auto. Today we’ll hear Mike and Lisa try to overcome that obstacle.

Pytania do słuchania

1. What new opportunity does Mike present to Lisa?
2. What evidence from the World Bank does Mike use to back up his idea?
3. Mike narrows the focus of his idea. What product market does he propose partnering in?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 250 – Negocjacje strategiczne 4: Osiągnięcie porozumienia

Witamy ponownie w Business English Pod na dzisiejszą lekcję negocjacje strategiczne.

Negocjowanie dobrego partnerstwa wymaga właściwej równowagi między determinacją a kompromisem. Tworzysz swoją pozycję otwarcia i starasz się wyciągnąć jak najwięcej z transakcji. Ale musisz zaakceptować, że nie możesz dostać wszystkiego, co chcesz. Musisz znaleźć wspólną płaszczyznę i osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie. A to wymaga umiejętności.

Ale jak wszystkie umiejętności, Negocjacje to coś, czego możesz się nauczyć. A dzisiaj przyjrzymy się kilku technikom osiągnięcia porozumienia, w tym złagodzenie agresywnej pozycji, proponowanie wymiany, i złożenie kontrpropozycji. Omówimy również, jak zaproponować kompromis i podsumować obszary porozumienia.

W oknie dialogowym, usłyszysz, jak Mike i Lisa negocjują strategiczne partnerstwo. Mike reprezentuje amerykańską firmę produkującą części samochodowe o nazwie Sigma, podczas gdy Lisa prowadzi negocjacje w sprawie NVP, japoński dystrybutor. Razem, próbują wypracować umowę dla NVP na dystrybucję produktów Sigmy w Azji.

Pytania do słuchania

1. Co Lisa początkowo proponuje jako wymianę?
2. Co proponuje Mike, aby zrównoważyć koszty wykupu chińskiego partnera?
3. Jaki jest ostateczny kompromis w kwestii obsady kadrowej w transakcji?

Premium Members: Study Notes | Online Practice | PhraseCast

Download: Podcast MP3

BEP 249 – Negocjacje strategiczne 3: Kontrowanie pozycji

Witamy ponownie w Business English Pod na dzisiejszą lekcję negocjacje strategiczne. Jest to właściwie trzecia część naszej trwającej serii dotyczącej zaawansowanych negocjacji i jest kontynuacją tego, co omówiliśmy w BEP 241 i 242.

Biznes to gra konkurencyjna, ale firmy nie zawsze muszą działać przeciwko sobie. Czasami współpracują ze sobą, tworząc strategiczne partnerstwa. Łącząc siły, często mogą zarobić więcej pieniędzy, niż pracując w pojedynkę.

Ale tworzenie dobrego partnerstwa nie jest łatwe. Polega na zebraniu się i wypracowaniu porozumienia, które ma sens dla obu stron. A to oznacza, że ​​obie firmy będą musiały coś dać, żeby coś dostać. To dawanie i branie jest ustalane w strategicznych negocjacjach, na co przyjrzymy się dzisiaj. Omówimy kilka przydatnych technik negocjacji, w tym wytyczenie pozycji otwarcia, prezentacja pozycji licznika, i podkreślając zerwanie umowy. Omówimy również, jak wykorzystać strategiczną niepewność i stworzyć strategiczne zagrożenie.

Jak być może pamiętasz, dyskusja skupia się wokół amerykańskiej firmy produkującej części samochodowe o nazwie Sigma i NVP, japoński dystrybutor, którzy próbują nawiązać strategiczne partnerstwo. Poprzednio, słyszeliśmy, jak Mike z firmy Sigma ustalał stanowisko negocjacyjne ze swoimi kolegami w USA. Teraz zadzwoni porozmawiaj z Lisa, kto jest głównym negocjatorem NVP. Dzięki tym negocjacjom, Mike i Lisa próbują wypracować umowę z NVP na dystrybucję produktów Sigmy w Azji.

Zauważysz, że Lisa nie jest native speakerem języka angielskiego z azjatyckim akcentem. Jako zwykły słuchacz, wiesz, że lubimy przynosić Ci różne akcenty mówione, bo tak brzmi obecnie międzynarodowy biznes. A może tak samo ważne, jak słuchanie różnych rodzimych akcentów, słucha nierodzimych akcentów. W sumie, często możesz zauważyć, że osoba po drugiej stronie telefonu lub po drugiej stronie stołu konferencyjnego nie jest językiem ojczystym, tak jak Ty! Daj nam znać, co myślisz zamieszczenie komentarza na stronie.

Pytania do słuchania

1. Jaka część transakcji, jak podkreśla Lisa, jest kluczowa dla jej firmy?
2. Na jakie aspekty działalności Mike chce dzielić koszty?
3. Co Mike mówi na końcu dialogu, co może zaniepokoić Lisę??

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast

Download: Podcast MP3

BEP 242 – Negocjacje strategiczne 2: Ustalenie stanowiska

Witaj zpowrotem w Kapsuła z językiem angielskim biznesowym na dzisiejszą lekcję na temat strategii negocjacje w języku angielskim i ustalenie pozycji.

Jeśli kiedykolwiek musiałeś coś negocjować, czy to jest pensja, wykup korporacyjny, lub partnerstwo, na pewno rozumiesz, jak ważne jest przygotowanie. Nie możesz wejść do pokoju bez uprzedniego ustalenia, czego chcesz, a czego chcesz zrezygnować. A jeśli prowadzisz negocjacje z zespołem, to jest jeszcze ważniejsze. Każdy musi wcześniej poznać plan i strategię. W przeciwnym razie będziecie patrzeć na siebie i zastanawiać się „dobrze, co powinniśmy teraz zrobić?”

Przed negocjacjami strategicznymi, Twój zespół musi ustalić swoją pozycję. Ale na czym to polega? Jak to zrobimy? W dzisiejszej lekcji, przyjrzymy się kilku przydatnym technikom w tej sytuacji. Omówimy podsumowanie najważniejszych korzyści, przewidywanie przeszkód, i sugerowanie sposobów omijania przeszkód. Dowiemy się również, jak zdecydować o wstępnym stanowisku i zaproponować strategię negocjacyjną.

W naszej ostatniej lekcji, słyszeliśmy Mike'a, wiceprezes ds. sprzedaży w Azji w amerykańskiej firmie Sigma. Przedstawił pomysł partnerstwa byłemu koledze, który obecnie pracuje dla japońskiej firmy NVP.

W dzisiejszym oknie dialogowym, usłyszymy spotkanie Mike'a z Grantem, Starszy wiceprezes Sigmy ds. Sprzedaży światowej, i Tess, który zajmuje się rozwojem biznesu i działem prawnym. Razem, próbują wypracować wstępne stanowisko przed przystąpieniem do negocjacji z NVP.

Pytania do słuchania

1. Dlaczego Mike wspomina o ogromnym wolumenie NVP, ogromna sieć, and strong foothold in SE Asia?
2. Co sugeruje Mike jako sposób na obejście problemu Chin?
3. Który pomysł zespół zgadza się zachować na później w negocjacjach?

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast

Download: Podcast MP3