VV 55 – Angielski dla marketingu: Zarządzanie produktem

YouTube video

W tej lekcji, zobaczymy biznesowe słownictwo angielskie związany z zarządzanie produktem.

W wielu firmach, menedżerowie produktu pomagają promować produkt. Firmy przeprowadzają analizy rynku, a także badania konkurencji w celu opracowania uzasadnienia biznesowego dla produktu. Mapa drogowa produktu przedstawia plan rozwoju produktu, w tym strategię wejścia na rynek i wprowadzenie produktu na rynek.

Premium Members: PDF Transcript | Online Quizzes | Audio MP3

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę