Umiejętności 360 – Zwiększanie mocy mowy dzięki metaforom (1)

Umiejętności 360 - Używanie metafor, aby twoja mowa była mocniejsza (1)

Witamy ponownie w Umiejętności 360 na dzisiejszą lekcję o używaniu metafor, aby wzmocnić swoją mowę.

Czy kiedykolwiek słyszałeś o Alfredzie Sloanie? Był szefem General Motors podczas Wielkiego Kryzysu. He once gave a speech where he talked about GM at the time as a “great ship in a fierce storm.” From that description, masz poczucie zagrożenia, wielkiej łodzi miotanej przez nieprzewidywalne fale oceanu. I możesz sobie wyobrazić, że wszyscy na tym statku muszą ciężko pracować, aby przejść przez burzę, którą, jak wszystkie burze, kiedyś się skończy.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. wymagane pola są zaznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.