VV 39 – Słownictwo angielskie z zakresu finansów: Akcje i udziały (1)

YouTube video

W tej lekcji, zobaczymy finansowe słownictwo angielskie związane z akcjami i udziałami, które są jednym z kilku rodzajów papierów wartościowych notowanych na giełdach. Zbadamy pomysły, takie jak brokerzy i domy maklerskie, a także indeksy giełdowe, początkowa oferta publiczna, lub IPO i dywidendy.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

3 thoughts on “VV 39 – Słownictwo angielskie z zakresu finansów: Akcje i udziały (1)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę