VV 34 – Słownictwo angielskie z zakresu finansów: Makroekonomia (2)

YouTube video

W tym biznesowe słownictwo angielskie lekcja, przyjrzymy się niektórym kluczowym terminom makroekonomicznym związanym z konsumentami i cenami. Obejmuje to takie pomysły, jak luka dochodowa, koszt życia, oraz wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI). Zbadamy również pojęcia takie jak inflacja i siła nabywcza, a także dochód do dyspozycji, zadłużenie gospodarstw domowych, i wydatki konsumenckie.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę