VV 30 – Słownictwo Business English: Łańcuch dostaw (1)

YouTube video

W tej lekcji wideo Vocab, zobaczymy biznesowe słownictwo angielskie do opisu podstawowych kroków w łańcuchu dostaw, zaczynając od dostawców, którzy sprzedają materiały lub części producentom, którzy montują produkty. Produkty trafiają następnie do dystrybutorów, którzy transportują je do detalistów, gdzie są następnie sprzedawane konsumentom lub użytkownikom końcowym.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 30 – Słownictwo Business English: Łańcuch dostaw (1)”

  1. Hi, everybody. Dobrze, I do appreciate the efforts done to make Business English Learning easier for all of us. Well doneTeam Work’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę