VV 21 – Zarządzanie projektem: Proces planowania 2

YouTube video

Witaj zpowrotem w Vocab wideo. Jest to druga z dwuczęściowej serii w Internecie proces planowania. W tej lekcji, przeanalizujemy wdrożenie i przegląd planu.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 21 – Zarządzanie projektem: Planning Process 2

  1. I am very happy to find a web that can really help me in developing my English.

    many thanks to developers of the website & videos, teachers,…etc.

    :D

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę