BEP 142 – Prezentacje: Analiza SWOT 2

Jest to drugi z 2-częściowej serii Business English Pod przedstawiający analizę SWOT.

Analiza SWOT to narzędzie, które pomaga firmom zrozumieć ich mocne i słabe strony, mając na uwadze szanse i zagrożenia, przed którymi stoją. W ten sposób, firmy mogą przyjrzeć się zarówno czynnikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, które mogą wpływać na ich sukces. Te informacje można wykorzystać na wiele sposobów, takie jak planowanie projektu, zarządzanie kryzysowe, i analiza konkurencji.

W ostatnim odcinku, Terry, który pracuje w rozwijającej się firmie księgowej, rozpoczął prezentację dla Susan, nowo zatrudniony menedżer ds. marketingu. Terry dość swobodnie przedstawił swoją analizę SWOT SW, jako indywidualna dyskusja z Susan. Przedstawił niektóre mocne i słabe strony firmy, czynniki wewnętrzne, które wpływają na rozwój firmy.

W tym odcinku, Terry przedstawi szanse i zagrożenia stojące przed firmą. Są to siły zewnętrzne, które należy wziąć pod uwagę przed opracowaniem nowej strategii marketingowej. Po uruchomieniu okna dialogowego, Susan odpowiada na prezentację Terry'ego dotyczącą mocnych i słabych stron firmy, gdy Terry zaczyna omawiać możliwości.

Pytania dotyczące słuchania:

1) Co zrobił samorząd w odpowiedzi na obecną sytuację gospodarczą??
2) Kto kieruje działem doradztwa podatkowego firmy??
3) Co według Terry'ego jest ważne dla kampanii marketingowej Susan??

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast

Download: Podcast MP3

5 thoughts on “BEP 142 – Prezentacje: SWOT Analysis 2

  1. Exploring your site has been most rewarding. It is an excellent resource for teachers and students alike. Thank you for your expertise and the information you share in all aspects of this topic of Business English.

  2. I will like to take a teaching course with your company. Can you give me the deatils how to go about it,

    Regards
    Diogo

  3. Great lessons! jednak, it’s will be better if we have the content for the listening. Where can we find it on the website? and how can we download it to personal computer?
    Thanks u very much!

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. wymagane pola są zaznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.