VV 12 Rachunkowość Słownictwo angielskie: GAAP (Część 2)

YouTube video

W tym odcinku Vocab wideo, kontynuujemy nasze spojrzenie na angielski finansowy słownictwo związane z kluczowymi elementami GAAP lub ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. GAAP to zbiór zasad, którymi kierują się księgowi przy przygotowywaniu firm’ sprawozdania finansowe.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video

2 thoughts on “VV 12 Rachunkowość Słownictwo angielskie: GAAP (Część 2)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Przewiń na górę