VV 10 Księgowość – Podstawowe słownictwo: Bilans

YouTube video

W tym odcinku Vocab wideo przyjrzymy się angielskiemu słownictwu finansowo-księgowemu związanemu z bilansem firmy. Najpierw usłyszymy krótki artykuł wprowadzający do słownictwa. Następnie szczegółowo omówimy każde słowo, z przykładowymi zdaniami pokazującymi, jak możesz użyć słów. Pod koniec filmu będziesz mieć okazję przejrzeć i przećwiczyć nowe słownictwo.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video