VV 43 – English for Human Resources Vocabulary (1)

YouTube video

Bunda Video Sözlüğü ders, bakarız English for human resources, veya İK. İK alanında çalışan kişiler, bir şirketin çalışan sayısı ve yeni çalışanları nasıl işe alacakları veya başka şirketlerden kişileri nasıl kelle avlayacakları hakkında düşünüyor. İş tanımları gibi fikirlere bakacağız, yanı sıra tazminat ve yardımlar, ve bunların teşviklerden farkı.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Scroll to Top