VV 30 – Business English Vocabulary: Supply Chain (1)

Youtube videosu

Bu Video Kelime dersinde, bakacağız iş İngilizcesi kelime hazinesi tedarik zincirindeki temel adımları tanımlamak için, tedarikçilerle başlamak, ürünleri monte eden üreticilere malzeme veya parça satan. Ürünler daha sonra distribütörlere gider, onları perakendecilere taşıyan, daha sonra tüketicilere veya son kullanıcılara satıldıkları.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 30 – Business English Vocabulary: Supply Chain (1)”

  1. MERHABA, everybody. Well, I do appreciate the efforts done to make Business English Learning easier for all of us. Well doneTeam Work’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.