CT 02 İleri İngilizce Dilbilgisi – Pasif Ses

YouTube video

Tebeşir ‘n’ konuşma keşfedilen yeni bir video ders serisidir ileri İngilizce dilbilgisi konular.

Bu videoda, Brian, pasif ses. Neden pasif sesi kullandığımıza baktıktan sonra, Brian, pasif sesin nasıl oluştuğunu açıklamaya devam ediyor.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video

1 thought on “CT 02 İleri İngilizce Dilbilgisi – Pasif Ses”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Scroll to Top