BEP 110 – İş Görüşmesi İngilizce: Stres Soruları

BEP 110 - İş Görüşmesi İngilizce: Stres Soruları

Diğer bölümlerde tartıştığımız gibi İngilizce iş görüşmeleri, Görüşmeyi yapan kişinin bir amacı, sizi “gardını indir.” Sıklıkla, bir dizi sonra “ısınma soruları,” görüşmeci size zor bir soru soracak. Bu büyük ihtimalle gelecek “küt diye,” yani, beklenmedik bir şekilde. Bu tür sorular diyoruz “stres soruları” çünkü niyetin bir kısmı baskı altında nasıl tepki verdiğinizi görmek.

Sık karşılaşılan stres soruları türleri, problemlerden, örneğin bir iş vaka çalışmasının veya hatta bir matematik sorusunun nasıl çözüleceği gibi, için “davranışsal sorular,” çatışma veya iletişim içeren hayali çalışma durumuyla nasıl başa çıkılacağı gibi.

Bu tür soruların anahtarı "Panik yapmayın.!” which is the theme of this episode. Bu tür sorgularla soğukkanlı ve sakin bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacak stratejilere ve dile bakacağız..

Dinleme Soruları (İyi örnek):

1. görüşmeci nedir “stres sorusu?”
2. Yala kendine biraz düşünme zamanı tanımak için ne yapar??
3. Yala soruyu nasıl yanıtlıyor??

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

4 thoughts on “BEP 110 – İş Görüşmesi İngilizce: Stres Soruları”

  1. I really appreciate your efforts to have such a neat lay-out and an excellent content right here.Hopefully you never hesitate to bring out the best in you.Again thanks for authorizing these audios~!

  2. wow what a wonderful training i never thought such kind of on line training really usefull and thanks a lot .keep them coming let me hear more make me a good candidate

  3. Merhaba! I really appreciate your job and hope to continue getting free access to the best podcasts for business english! Çok teşekkür ederim. I have tried to update this topic on itunes, it does not come, it is not avaiable there. Could you help me to get it?

    Çok teşekkür ederim!
    Rosana

Yorum Yap

Your email address will not be published. Gerekli alanlar işaretlendi *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.